Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Don't panic...

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ακολουθεί κωδικοποιημένη ανάρτηση.

Παρακαλώ όπως απομακρύνετε τα παιδιά από την οθόνη.

Οχιρεπουστημουφερτεμουταυπογλώσσια!
(μία λέξη...)

Και μετά την ένταση ας χαλαρώσουμε κάπως!
Ζωή Μου,

Don't worry about a thing,

Cause every little thing gonna be all right!

Με εκτίμηση,

Αθηνά...

(...τώρα και με θετικές σκέψεις!)